Śmieciówki

Polscy absolwenci częściej niż ich rówieśnicy w krajach Unii Europejskiej podejmują pracę na umowy czasowe, jednak w efekcie mniej z nich pozostaje bez pracy,  wynika z raportu opublikowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Z raportu międzynarodowego projektu badawczego „Wykluczenie społeczne młodzieży w Europie: nakładające się wymiary marginalizacji, indywidualne strategie, skuteczność polityk publicznych i transferów (EXCEPT)” wynika, że stopa bezrobocia wśród osób, które ukończyły edukację w ciągu ostatnich 4 latach wszystkich typów szkół w Polsce była poniżej średniej dla Unii Europejskiej. Informuje o tym „Dziennik Gazeta Prawna”.

Jednocześnie, choć bezrobocie wśród absolwentów wzrosło pomiędzy rokiem 2007 a 2013, to w Polsce wzrost ten był znacznie słabszy niż w innych krajach UE. Niedopasowanie na rynku pracy, jak i mała liczba ofert pracy w Polsce to główne powody tego, że aż 34 proc. bezrobotnych absolwentów pozostaje bez pracy (w krajach unijnych 32 proc.).

W Europie 26 proc. niedawnych absolwentów pracuje na umowach czasowych.  W naszym kraju jest to aż 52 proc. Większość z nich przyjmuje umowę czasową z braku stałych miejsc pracy.