Polska służba zdrowia

Autorzy raportu OECD w podsumowaniu blisko 300-stronnicowego opracowania piszą, że rosną długość życia, jakość opieki, dostęp do nowoczesnych leków. Jednym z niewielu wyjątków – jest Polska – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Opracowanie bierze pod lupę stan zdrowia i jakość opieki nad pacjentami w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jak wynika z najnowszego raportu tej organizacji- Polska jest na szarym końcu, jeżeli chodzi o świadczenie usług przez służbę zdrowia.

„We wszystkich państwach OECD, z wyjątkiem Grecji, USA i Polski, istnieje powszechny dostęp do służby zdrowia”, albo: „dzięki wcześniejszej diagnozie w większości państw zwiększyła się długość przeżycia przy zachorowaniu na raka. Wyjątkiem są Polska i Chile” – cytuje raport.

OECD zwraca też uwagę na to, że w polskiej służbie zdrowia pracuje za mało lekarzy i pielęgniarek.