Niezwykle alarmująca jest arogancja, z jaką do nominacji nowych członków Rady Dialogu Społecznego podeszli ministrowie rządu D. Tuska. Odwołanie ich obecności na uroczystości w Pałacu Prezydenckim świadczy o lekceważeniu procesu dialogu społecznego. Od czasu kiedy „Solidarność” zainicjowała powstanie nowej platformy porozumienia strony społecznej z pracodawcami i stroną rządową, mieliśmy w Polsce do czynienia z okresem wyjątkowego w jej historii najnowszej, społecznego spokoju. Strona rządowa powinna rozważyć, czy na pewno w jej interesie jest ten spokój naruszać.


Link: https://www.tysol.pl/a116371-piotr-duda-do-rzadzacych-zastanowcie-sie


By Mariusz