– Zdając sobie sprawę z obecnej Pani funkcji oczekuję, że Pani Premier podejmie zdecydowane działania na rzecz wywiązania się Rządu RP z tej umowy – napisał w liście Beaty Szydło, szef Komisji Krajowej Piotr Duda. Chodzi o niezrealizowaną do dzisiaj umowę pomiędzy oświatową „Solidarnością” a rządem, która została zawarta 7 kwietnia 2019 r., gdy wicepremierem była obecna europoseł Beata Szydło. Podobny list przewodniczący „Solidarności” wysłał do pozostałych sygnatariuszy tego porozumienia.

To kolejny krok przewodniczącego Związku na rzecz zobligowania rządu do wywiązania się z umowy, która przede wszystkim miała doprowadzić do wypracowania nowego systemu wynagrodzeń w oświacie.

– Przypominam, że dotyczy ono zmian w systemie wynagradzania nauczycieli, oraz że zostało zawarte 7 kwietnia 2019 r. w bardzo trudnym dla polskiej edukacji czasie. Wtedy podpisując ten dokument NSZZ „Solidarność” wykazał się daleko idącą rozwagą i odpowiedzialnością za przyszłość nie tylko pracowników oświaty, ale też za przyszłość naszych dzieci – napisał w liście przewodniczący.

Dodał również, że obecnie „Solidarność” oświatowa przy wsparciu Komisji Krajowej szykuje się do protestów w tej sprawie.

– Niestety, do dnia dzisiejszego nie zostało ono zrealizowane, dlatego 6 października Rada KSO NSZZ „Solidarność” powołała sztab protestacyjny, który przy wsparciu Komisji Krajowej szykuje się do akcji protestacyjnych – podsumował.

Piotr Duda zwraca też uwagę, że to porozumienie nie były przypadkowe. Rząd podszedł do niego bardzo poważnie, a swój podpis złożyli pod nim minister edukacji narodowej Anna Zalewska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szef kancelarii Premiera, minister Michał Dworczyk oraz wiceminister finansów Tomasz Robaczyński.

– Dlatego podobny list przekazałem również pozostałym sygnatariuszom, oczekując konkretnych działań – powiedział portalowi Tysol Piotr Duda.

Na koniec listu przewodniczący przypomina adresatom, że to kwestia ich wiarygodności.

– Tu chodzi przede wszystkim o wiarygodność, która zawsze była cechą charakterystyczną Pani działalności politycznej, jak również o wiarygodność całego ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość.