W imieniu Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” chciałbym podziękować Z-cy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeuszowi Majchrowiczowi, wszystkim członkom związku i sympatykom za tak liczny udział w pikiecie (w dniu dzisiejszym) w obronie naszych Kolegów liderów związkowych. Koledzy potrzebują wsparcia. My wszyscy o tym wiemy i nie zaprzestaniemy na pikiecie.

Ps. Panie Prezesie….

Region Płocki NSZZ „Solidarność” jest otwarty dla wszystkich, nie ma wynajmowanej ochrony. My pod paznokciami nic nie mamy i niczego się nie obawiamy. A Pan?

Przewodniczący

Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

Andrzej Burnat