Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

W załączeniu przedstawiamy oświadczenie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” Piotra Dudy dotyczące prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy.

Oświadczenie