Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Heleny Kowalczyk
była członkiem NSZZ „Solidarność” od 1980 roku, Przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Płockich Zakładach Drobiarskich, w SADROB i w EXDROB.
Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Najbliższych składa
Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”
Informujemy, że pogrzeb odbędzie się 5 stycznia 2019 roku, o godz. 12.00, w kościele św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Płocku,