RDS

Prezydent Andrzej Duda powołał Radę Dialogu Społecznego, instytucję stawiającą sobie za cel szukanie dobra wspólnego między pracownikami, pracodawcami i rządem. Na jej czele stanął Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”

– To ważny moment. Przede wszystkim dziękuję za to, że skutecznie nastawaliście, aby powstała ta ustawa. Dziękuję za to, że do Rady Dialogu Społecznego z głosem doradczym został wprowadzony przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej, którego nie było wcześniej w Komisji Trójstronnej – powiedział Andrzej Duda po wręczeniu w Pałacu Prezydenckim nominacji członkom Rady. Przypomniał, iż to prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym przedstawicielem państwa, stojącym na straży jego bezpieczeństwa – także bezpieczeństwa społecznego. – Obecność prezydenta w tym gremium poprzez jego przedstawiciela jest sprawą niezwykle ważną i za to zrozumienie dla spraw państwowych jestem ogromnie wdzięczny – podkreślił prezydent Duda. Przedstawicielem prezydenta w RDS została Agnieszka Lenartowicz, która jednocześnie została doradcą prezydenta ds. dialogu społecznego.

 

Wskazał na brak dialogu społecznego jako jedną z najpoważniejszych bolączek obywateli. – Kiedy podczas kampanii wyborczej wielokrotnie spotykałem się z naszymi rodakami we wszystkich zakątkach Polski, rozmawiając na temat bieżących spraw, problem dialogu pojawiał się bardzo często. Jego brak powodował, iż wiele ważnych spraw dziejących się w naszym kraju, a wpływających na życie obywateli, rozgrywa się obecnie poza nimi, a nawet wbrew ich woli – zaznaczył Andrzej Duda. – Rola Komisji Trójstronnej wyczerpała się. W związku z tym ogromnie się cieszę, że powstała Rada Dialogu Społecznego. Bardzo na nią liczę – na jej rolę w tworzeniu lepszej Polski – tak, aby państwo było budowane w sposób spójny, aby rzeczywiście został w nim zapewniony zrównoważony rozwój i by istniało w nim poczucie solidaryzmu społecznego. Trzeba je w obywatelach odbudować – dodał.

W skład powołanej przez prezydenta Rady Dialogu społecznego weszli przedstawiciele rządu, pracodawców, przedsiębiorców oraz organizacji związkowych. Znalazł w niej miejsce również przedstawiciel prezydenta RP. Rada liczy 59 osób, a jej przewodniczący będzie powoływany rotacyjnie na rok spośród przedstawicieli rządu, pracodawców i związków zawodowych. W posiedzeniach RDS będą uczestniczyć z głosem doradczym także przedstawiciele prezesa NBP i szefa GUS. Cztery organizacje pracodawców – Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club – przedstawiły prezydentowi po sześciu swoich członków Rady, a trzy centrale związkowe – po ośmiu. Premier Ewa Kopacz wybrała do rady osiem osób – sześciu ministrów i dwóch wiceministrów. Pierwsze, wyjątkowe posiedzenie Rady odbyło się w Pałacu Prezydenckim. – To wielki zaszczyt dla mnie jako dla prezydenta RP – podkreślił Andrzej Duda.

 

Agnieszka Żurek Tygodnik Solidarność