Obniżenie

Obniżka wieku emerytalnego znalazła się w projekcie budżetu. Została rozesłana do poszczególnych resortów, we wtorek ma się tym zająć rząd.

Jak donosi RMF FM w projekcie budżetu zapisane jest, że niższy wiek emerytalny ma wejść w życie w czwartym kwartale przyszłego roku, co zdaniem tej stacji potwierdza wcześniejsze obietnice rządu, że wiek emerytalny będzie niższy już od 1 października 2017 roku. Zdaniem dziennikarzy RMF-u niższy wiek ma kosztować ok. 10 miliardów złotych rocznie.

Tymczasem zgodnie ze znowelizowanymi prognozami rządu polska gospodarka urośnie w przyszłym roku o 3,4 proc., a w 2018 o 3,6 proc. To mniej niż planowano wcześniej, ale wynik i tak byłby gorszy gdyby nie 500+, które znacznie ożywiło wewnętrzną konsumpcję i tym samym nakręca gospodarkę. Rząd planuje również rekordowy deficyt na poziomie 60 mld zł. Ekonomiści cytowani przez Program 3 Polskiego Radia zwracają jednak uwagę, że choć kwota bezwzględna jest wyższa, to w związku z lepszym stanem gospodarki i tak trzyma się na dotychczasowym poziomie i nie przekroczy 3 proc. PKB. Zdaniem Grzegorza Maliszewskiego, głównego ekonomisty banku Millenium realizacja budżetu zależy przede wszystkim od ściągalności podatków i wzrostu PKB.

Projekt budżetu trafi do partnerów społecznych, w tym też do „Solidarności” przed końcem sierpnia. Na wydanie wspólnej opinii pracodawcy i związki zawodowe będą miały 10 dni roboczych. Jeśli w tym terminie nie wypracują wspólnego stanowiska każda ze stron (osobno pracodawcy i osobno związki zawodowe) będą miały kolejne 5 dni roboczych na wydanie swoich stanowisk. Jeśli i w tym przypadku się to nie uda, każda z organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego w ciągu kolejnych 3 dni ma wydać swoją własną opinię.