DSC_8974DSC_9069DSC_9755

28 sierpnia o godz. 17.00 w Amfiteatrze Płockim rozpoczęły się uroczyste obchody XXXV Lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Płockiego pod patronatem Prezydenta Miasta Płocka oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Uroczystość uświetniał występ Chóru Vox Singers po kierunkiem Pana Roberta Majewskiego.

Przypomnijmy.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się od konkursu historyczno-poetyckiego, w którym łącznie wzięło udział 64 uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Co roku, a w 2015 roku po raz piętnasty Płocka „Solidarność” zorganizowała bieg uliczny, który został przeprowadzony 23 maja ulicami Starego Miasta. Współorganizatorami biegu byli: Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia I-szego w Płocku.

Kulminacją obchodów rocznicowych była uroczystość w Płockim Amfiteatrze, która zapewniła nam szereg pozytywnych emocji i wzruszeń oraz nie zapomnianych przeżyć.

W pierwszej kolejności zostały wręczone nagrody dla naszych laureatów konkursu historyczno-poetyckiego „Droga do wolności” przez Pana Marka Krysztofiaka oraz Pana Jana Kalinowskiego, którzy kierowali pracami komisji konkursowych .

W kategorii szkół gimnazjalnych:

III miejsce zajął Radosław Nowak z Gimnazjum Nr 6 w Płocku

II miejsce zajęła Renata Łomicka również z Gimnazjum Nr 6 z – opiekunem była Pani Dorota Iwanowska, której gratulujemy osiągnięć uczniów.

I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zajął Jakub Szmydt z Gimnazjum Nr 1 w Gostyninie, którego opiekunem jest Pan Marek Osmałek.

           W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

III miejsce zajął Bartosz Grzelak

II miejsce wywalczyła Maria Nosarzewska

I miejsce zajął Bartłomiej Sztendur

Wszyscy zwycięzcy w kategorii szkół ponadgminazjalnych są uczniami III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Płocku, nie dość, że pochodzą z tej samej szkoły, to również mają jednego nauczyciela opiekuna, którym jest Pan Stanisław Krakowski

Kapituła konkursu poetyckiego wyłoniła 4 laureatów, w tym przyznając dwie nagrody ex aequo za III miejsce.

I tak wyróżnienie III stopnia przypadło dla:

Sylwii Has, godło „Sarna” z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku za wiersz bez tytułu „Moja ojczyzna to błękit…”

Oraz dla Witolda Krzysztofa Wożniaka Gimnazjalisty z Zespołu Szkół Nr 5 w Płocku za wiersz „Gaj”

Wyróżnienie II stopnia kapituła przyznała Mateuszowi Rackiemu, godło „Mati 15” z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowie za zestaw wierszy „Pytanie do dziadka” i „Solidarność”

Najwyższe wyróżnienie I stopnia zostało przyznane dla Małgorzaty Panek, godło „Pączek” z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku za przepiękny wiersz „INKA”

Decyzją Kapituły powołanej przez Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „S” Medalem Zasłużony dla Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” zostało uhonorowanych 35 działaczy związkowych. Medale oraz listy gratulacyjne zostały wręczone przez Przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” Jerzego Obrębskiego i Zastępców Andrzeja Burnat i Stanisława Szkopka.

Osoby uhonorowane medalem:

Ks. Tadeusz Łebkowski – Od 2010 roku diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy – Proboszcz Parafii św. Maksymiliana Kolbe w Płocku. W czasie trwania stanu wojennego duszpasterz środowisk opozycyjnych, Kapelan „Solidarności” w latach osiemdziesiątych, Koncelebrował msze święte w intencji Ojczyzny w kościele św. Jana Chrzciciela, które gromadziły tłumy płocczan. Założyciel Komitetu Pomocy Pozbawionym Wolności i ich Rodzicom. Wielki Przyjaciel płockiej „Solidarności”.

Leszek Brzeski – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku, od 2005 roku dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Pomysłodawca i współorganizator wielu akcji sportowych promujących NSZZ „S”, a szczególnie sport wśród młodzieży i dzieci. Ostatnia wyprawa rzeką Wisłą na zbudowanej od podstaw tratwie o nazwie WOLNOŚĆ z Płocka do Gdańska z okazji jubileuszu XXXV Lecia NSZZ „S”. Radny miasta Płocka od 2010 roku; w związku z udziałem w spływie tratwą medal odbierze żona Pana Leszka.

Anna Brzozowiec – członek „Solidarności” od 1980 roku, przez 15 lat pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Zakładowej z ZOZ w Sierpcu, a także była wieloletnią Przewodniczącą Rady Oddziału w Sierpcu. Przez 14 lat powołana przez delegatów na członka Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „S”, charakteryzuje ją silna osobowość, odwaga i wola walki.

Roman Brzozowiec – Członek NSZZ „S” od 1980 roku, najpierw w PKS Sierpc, później w Wojewódzkim Zakładzie Transportu Mleczarskiego, a od 1992 do 2014 roku Przewodniczący Komisji Zakładowej w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, od dwóch kadencji członek Rady Zatrudnienia w Sierpcu.

Janusz Buczyński – zatrudniony w lipcu 1981 roku w biurze Interwencji Organizacji Regionu Płockiego NSZZ „S” w Płocku, a od września 1981 został oddelegowany do pracy na rzecz Oddziału Sierpeckiej „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został pozbawiony pracy otrzymując tzw. wilczy bilet, uniemożliwiając zakończenie aplikacji adwokackiej. Podejmuje pracę nauczyciela języka angielskiego, obecnie nauczyciel dyplomowany. Nadal należy do Związku.

Ryszard Ciarski – organizator i pierwszy przewodniczący Komisji Zakładowej w PERN Przyjaźń S.A. Członek Zarządu Regionu w latach 1980-1981. W stanie wojennym aktywnie działał w podziemi, za co został internowany i wyrzucony z pracy. Był Koordynatorem Diecezjalnego Komitetu Charytatywnego, współtwórca konspiracyjnego wydania „Solidarności Ziemi Płockiej”

Barbara Dębska – członek „Solidarności” od 1980 roku w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych, a następnie PKN Orlen S.A. i Basell Orlen Polyolefines Sp. z o.o. W kadencji 2002-2006 aktywnie działała, jako członek Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”.

Stanisław Dreśliński – przez trzy kadencje od 1989 roku Przewodniczył Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PERN „Przyjaźń” S.A., członek Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „S” czterech kadencji. Aktywnie działa w pracach Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego. Współtworzył osiedlowe Komitety Obywatelski, a także Akcję Wyborczą Solidarność w Płocku.

Monika Gajewska – członek NSZZ „S” od 2006 roku, pierwsza przewodnicząca i współzałożycielka Zakładowej Organizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku. Jej działania wpłynęły na znaczący wzrost wynagrodzeń pracowników, wspomagała w działaniach pracowników innych branż.

Barbara Gierula – Aktywnie działa na rzecz przemian demokratycznych od 1980 roku poprzez działalność na rzecz NSZZ „Solidarność”. Reaktywowała organizację NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gostyninie, której przewodniczy od 1990 roku. Jest inicjatorką wielu akcji społecznych utrwalających pamięć historyczną, autorka monografii historycznej wydanej przez Towarzystwo Naukowe Płockie w 2013 roku pt. „Naprzeciw wyzwaniom. NSZZ „S” w społeczności lokalnej Gostynina, Region Płock (1980-1990)”

Grzegorz Janusz Glonkowski – członek związku od 1989 roku najpierw w Przedsiębiorstwie Gazyfikacji Bezprzewodowej w Płocku, następnie w PGB, gdzie po likwidacji nieprzerwanie od 2006 roku pracuje w Komunikacji Miejskiej Płock. Honorowy krwiodawca, współorganizator imprez sportowych promujących NSZZ „Solidarność”.

Urszula Graczyk – związana z NSZZ „Solidarność” od 1990 roku, pracownik PSS Społem Zgoda w Płocku. Aktywnie działa w zakładowej organizacji związkowej, przewodnicząca komisji rewizyjnej kilku kadencji.

Krystyna Jadwiga Iller – od 1980 roku członek NSZZ „S” w PKN Orlen S.A., dziś czynny działa w strukturach Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów oraz komisji Wydziałowej w Klubie Seniora. Prezes Płockiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, członek Płockiej Rady Seniorów.

Janina Jabłońska – należy do NSZZ „Solidarność” od 1980 roku, najpierw w FMŻ, po przemianach Bizon Sp. z o.o. i CNH Polska Sp. z o.o. Obecnie pomimo czasu spędzanego na zasłużonej emeryturze aktywnie działa w kole emerytów pełniąc funkcję Z-cy Przewodniczącego, a także reprezentuje organizację macierzystą w Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów.

Tadeusz Jędrzejak – od 1980 roku związany z „Solidarnością” w MZRiP, obecnie PKN Orlen S.A. W kadencji 2010-2014 członek Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”. W zakładzie aktywnie reprezentuje stronę związkową w procesach restrukturyzacyjnych , członek zespołu negocjacyjnego Związku ds. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PKN Orlen.

Krzysztof Kochanowski – W latach 1992-1995 Przewodniczący Komisji Zakładowej w Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, członek Związku od stycznia 1981 roku. Od 2006 roku związany z Komunikacją Miejską w Płocku, gdzie działa aktywnie w strukturach NSZZ „Solidarność”.

Marek Krysztofiak – dyplomowany nauczyciel historii, pracuje w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku od 1999 roku. W związku zawodowym od 1990 roku. W trzech kadencjach wybrany radnym Rady Miasta Płocka, kieruje m.in. pracami Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”.

Wioletta Kulpa – Członek związku od 1998 roku, pracuje na rzecz NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego od 1997 roku, obecnie na stanowisku głównej księgowej. Członek Rady Programowej Tygodnika „Solidarność” oraz nauczyciel związkowy, publikuje artykuły zarówno w prasie ogólnokrajowej, jak i lokalnej. Działa aktywnie na rzecz społeczności lokalnej, od 2002 roku nieprzerwanie radna Rady Miasta Płocka.

Elżbieta Lewandowicz – członek związku od 1980 roku, obecnie Przewodnicząca Komisji Zakładowej w Arion Med. Sp. z o.o. w Gorzewie, Przewodnicząca Rady Oddziału w Gostyninie, oraz w obecnej kadencji wybrana na Przewodniczącą Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia.

Wiesław Lewandowski – Członek Związku od września 1980 roku, Przewodniczący Komisji Zakładowej w PKS w Sierpcu. Członek pierwszego Zarządu Regionu, którego Przewodniczącym był Wojciech Wiścicki. W 1989 roku członek Komitetu Obywatelskiego Solidarności w Sierpcu. Od 2004 roku aktywnie wspiera działalność Terenowej Organizacji Emerytów i Rencistów w Sierpcu pełniąc funkcję Przewodniczącego.

Krzysztof Madanowski – Członek Związku od 1980 roku, działa aktywnie zarówno w swojej macierzystej organizacji PERN Przyjaźń, jak i w sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zakładowej w PERN Przyjaźń S.A., a także pełni funkcję Z-cy Przewodniczącego Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Jan Ostrowicki – jeden z założycieli NSZZ „S” w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku, pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Wydziałowej. Po reaktywacji Związku również aktywnie uczestniczył w pracach komitetu założycielskiego.

Halina Pankowska – członek związku od 1989 roku i jednocześnie nieprzerwanie członek Komisji Zakładowej NSZZ „S” w PSS Społem Zgoda w Płocku. Uczestnik wielu szkoleń, pikiet, delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Płockiego, w poprzedniej kadencji członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Płockiego.

Jadwiga Piasecka – Do NSZZ „Solidarność” należy od 1980 roku, pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Wydziałowej oraz członka Komisji Międzyzakładowej najpierw w Fabryce Maszyn Żniwnych, później po przekształceniach w CNH. Dziś będąc na zasłużonej emeryturze aktywnie wspiera działalność organizacji.

Stanisław Pielat – członek Związku od 1980 roku w Mostostal Płock S.A., , od 1994 roku nieprzerwanie pełnił funkcję członka Komisji Zakładowej. Pomimo zakończenia pracy zawodowej nadal aktywnie współpracuje z organizacją zakładową oraz Regionem Płockim NSZZ „Solidarność” służąc swoją pomocą i zaangażowaniem w sprawy związkowe.

Paweł Podgórski – członek związku od 1998 roku, od 2005 do 2014 Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Energa Operator Sp. z o.o. Współautor zakładowych układów zbiorowych pracy dla pracowników dawnego Zakładu Energetycznego, autor umowy społecznej dla pracowników Grupy Energetycznej Energa.

Jan Rygalski – członek związku od 1980 roku, związany z Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową. Od początku swojej przynależności związkowej zawsze był mocno zaangażowany w sprawy Związku.

Kazimierz Skierkowski – należał do NSZZ „Solidarność” w 1980 roku w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych. W 2006 roku został wybrany na Przewodniczącego Miejskiej Organizacji Związkowej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Płocku. Współzałożyciel Stowarzyszenia Brata Alberta w Płocku.

Mirosław Szelągowski – związany z zakładem Naftoremont Płock, w obecnej kadencji jest wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej, wcześniej pełnił funkcję skarbnika. Bierze czynny udział w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy i płacy pracowników.

Marek Warzycki – Od 1989 roku do chwili obecnej pełni funkcje związkowe w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w PKN Orlen S.A. Uczestniczy w pracach wielu zespołów negocjacyjnych, a także rokowania w sprawie prywatyzacji Petrochemii S.A. z Zarządem. Jego zasługą jest pieczołowite prowadzenie archiwizacji dokumentacji, dba o pielęgnowanie historii NSZZ „Solidarność”

Zofia Wernikiewicz – Od 1991 roku sekretarz biura Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku, członek Komisji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ „S”. Za działalność na rzecz oświaty i NSZZ „S” odznaczona m.in. Srebrną Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „S”. Pełni funkcję ławnika w Sądzie Pracy w Płocku.

Elżbieta Wojciechowska – członek związku od 1980 roku, w latach 80-tych pracowała jako wykładowca pielęgniarstwa. Członkiem związku była wówczas przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. W okresie stanu wojennego nie bacząc na konsekwencje drukowała potajemnie gazetki i ulotki podziemne. Pracowała charytatywnie w Diecezjalnym Punkcie Aptecznym przy Stanisławówce. Obecnie jest członkiem Organizacji Emerytów i Rencistów w Płocku.

Alicja Henryka Żaglewska – Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego. Członek związku od 1980 roku, aktywnie działa i bierze czynny udział w życiu seniorów zrzeszonych w strukturach Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „S” w PKN Orlen S.A. Członek Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Eugeniusz Żaglewski – członek NSZZ „Solidarność” od 1980 roku, najpierw w Fabryce Maszyn Żniwnych, obecnie CNH Industrial Polska Sp. z o.o. Pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Wydziałowej, członka Komisji Międzyzakładowej. W czasie trwania stanu wojennego był wielkim wsparciem dla swoich kolegów.

Marian Żakieta – członek związku od 1980 roku, uczestnik strajku okupacyjnego w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Płocku, będąc jednocześnie w Komitecie Strajkowym i Komitecie Założycielskim NSZZ „S” w zakładzie po reaktywacji związku w 1989 roku. Członek Komisji Zakładowej NSZZ „S” w latach 1989-1998.

Starostwo Powiatu Płockiego z okazji jubileuszu NSZZ „Solidarność” uhonorowało trzech działaczy NSZZ „Solidarność” pamiątkowym Medalem X – lecia powiatu płockiego. Medal został ustanowiony z okazji 10 – lecia istnienia odrodzonego Samorządu Powiatowego. Na awersie medalu znajduje się zarys powiatu płockiego wraz z herbem powiatu, natomiast na rewersie św. Kinga – patronka samorządu.

Pamiątkowe medale otrzymały:

Katarzyna Chełkowska – Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „S” w Ośrodku Opiekuńczo Wychowawczym w Płocku

Waldemar Pawłowski – Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w DPS Zakrzewo

Piotr Waśniewski – Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej w PSS Społem ZGODA w Płocku

Wręczenie pamiątkowych medali dokonał Starosta Płocki Pan Mariusz Bieniek wraz Panem Lechem Dąbrowskim Przewodniczącym Rady Powiatu.

Marszałek Województwa Mazowieckiego na podstawie § 2 Uchwały Nr 142/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie ustanowienia Medalu Pamiątkowego „PRO MASOVIA” postanowił nadać medale dla 5 osób – działaczy NSZZ „Solidarność Regionu Płockiego oraz dla Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”.

Mariola Panek – członek związku od 1980 roku. Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku nieprzerwanie od 2004 roku. Członek Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” od 2006 roku do chwili obecnej. Działa aktywnie w Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „S”.

Stefan Boczek – Pracownik Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku, członek NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. W okresie stanu wojennego przymusowo urlopowany z pracy, aresztowany i skazany za działalność w strukturach podziemnych. Od 1992 członek Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”, a w czasie trwania dwóch kadencji Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „S” w CHN Industrial Polska Sp. z o.o. w Płocku.

Zbigniew Cegliński – były pracownik Orlen Automatyka Sp. zo.o. (obecnie Orlen Serwis S.A.), oddelegowany w 2007roku do pracy w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w PKN Orlen S.A. Członek NSZZ „Solidarność” od 1989 roku. W latach 1995 – 2014 członek Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „S”, a od 1998 członek Prezydium tej struktury. Członek Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego.

Arkadiusz Karaszewski – członek Związku od 2005 roku w PERN „Przyjaźń” S.A. Od 2010 do chwili obecnej Przewodniczący Komisji Zakładowej w macierzystym zakładzie pracy. Drugą kadencję członek Rady i Wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego oraz Członek Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”.

Jerzy Tokarczyk – członek NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku okupacyjnym w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. 1 października 1988 roku został wybrany Przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „S”, na III Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Płockiego w 1989 roku został wybrany na Przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „S”, a funkcję pełnił do 1995 roku. Od 2010 roku doskonale sprawdza się, jako Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów PKN Orlen S.A.

Wręczenie pamiątkowych medali dokonał Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Pan Michał Twardy.

Na wniosek Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” po pozytywnym zatwierdzeniu przez Wojewodę Mazowieckiego Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na mocy swojego Postanowienia z dnia 28 lipca 2015 roku za zasługi w działalności związkowej i społecznej przyznał Krzyże Zasługi:

Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowany został Pan Sylwester Tadeusz Witkowski – rozpoczął pracę w Fabryce Maszyn Żniwnych w 1972 roku na stanowisku ślusarza-montera, gdzie przepracował do końca marca 2015 roku, odchodząc na emeryturę po 45 latach pracy. Do NSZZ „S” należy od 1980 roku będąc jednym z założycieli. Po 1989 roku pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji w CNH Polska. W latach przemian ustrojowych został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Pracowniczej.

Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowany został Pan Kazimierz Kaczor – pracę zawodową w FMŻ rozpoczął w 1966 roku na stanowisku tokarza na wydziale narzędziowni. Po likwidacji FMŻ kontynuował pracę w BIZON, New Holland Bizon i obecnie CNH Industrial Polska Sp. z o.o. Oprócz pełnego zaangażowania przez 49 lat w pracę zawodową aktywnie uczestniczył w działalności NSZZ „Solidarność” od 1980 roku, zaliczając się do grona jednego z założycieli Związku. Działał odważnie na rzecz budowania wolnej Polski w okresie trwania stanu wojennego.

Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowany został Pan Stanisław Maślany – pracę w Fabryce Maszyn Żniwnych rozpoczął w 1963 roku, przepracowując nieprzerwanie 52 lata, aż do 2014 roku obecnie CNH Industrial Polska Sp. z o.o. Oprócz zaangażowania w pracę zawodową bardzo aktywnie uczestniczył w życiu społecznym załogi, a także działalności na rzecz NSZZ „Solidarność”, związku którego jest członkiem od 1980 roku. Pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy CNH Polska Sp. z o.o.

Jednakże z uwagi na ważne obowiązki i brak możliwości udziału w uroczystości Pana Wojewody Mazowieckiego, odznaczenia zostaną wręczone w późniejszym terminie.

Do Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „S” wpłynął adres okolicznościowy od Prorektora Politechniki Warszawskiej Pana prof. Janusza Zielińskiego

„Z okazji Jubileuszu XXXV Lecia NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego, składam Panu Przewodniczącemu, a za Pana pośrednictwem również wszystkim członkom Związku, serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych efektywnych działań. Środowisko akademickie Politechniki Warszawskiej Fili w Płocku, świadome wagi historycznych przemian, jakie dokonały się w Polsce i Europie dzięki wielkiemu ruchowi społecznemu „Solidarności”, wyraża uznanie i szacunek twórcom tego ruchu, jego działaczom i milionom uczestniczących w nim ludzi oraz składa hołd tym, którzy w Imię wolności i prawdy złożyli ofiarę swojego życia.

Wolność i demokracja oraz należne nam miejsce we wspólnocie narodów Europy, nie byłyby możliwe bez powstania i dokonań „Solidarności” .

Kolejny adres okolicznościowy wpłynął od Pani Joanny Banasiak Dyrektora Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego

„Zaszczytny jubileusz XXXV Lecia NSZZ „Solidarność” to wyjątkowe wydarzenie, skłaniające do refleksji, wspomnień i przemyśleń, potwierdzające jednocześnie trwałość podjętych działań w walce o wolność Ojczyzny, nierozerwalnie związaną z przesłaniem Sprawiedliwości społecznej i poszanowaniem godności człowieka. „Solidarność” jest nieodłączną częścią naszej historii i teraźniejszości, w niezależnej Polsce dba i troszczy się o prawa pracowników, wartości chrześcijańskie i tożsamość narodową. Wsparcie związków zawodowych okazywane pracownikom w Imię obrony ich praw i interesów stanowi ważny element godnego życia”.

Na zakończenie ceremonii wręczania medali i odznaczeń Prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej Nowakowski przekazał na ręce Przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego Jerzego Obrębskiego list gratulacyjny wraz z upominkiem.

Kończąc pierwszą część uroczystości jubileuszu XXXV Lecia NSZZ „Solidarność” wszyscy uhonorowani i nagrodzeni wraz z całą publicznością, która zebrała się w Amfiteatrze wspólnie zaśpiewała pieśń, której słowa poruszyły przed laty tłumy Polaków – MURY Jacka Kaczmarskiego.

Całą doniosłą uroczystość uświetnił 1,5 godzinny koncert zespołu „Dżem”.

 

Mamy wszyscy świadomość, że zorganizowana uroczystość wymagała wsparcia osób dobrego serca, dlatego pragniemy podziękować raz jeszcze sponsorom obchodów XXXV Lecia NSZZ „Solidarność”.

NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego dziękuje:

Firmie PZU Życie S.A., PKN Orlen S.A., CNH Industrial Polska Sp. z o.o., Orlen Wir, Płockiej Gospodarce Komunalnej SITA Sp. z o.o., Komunikacji Miejskiej Płock Sp. zo o., PSS Społem ZGODA w Płocku, Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Mostostal Płock S.A., Starostwu Powiatowemu w Płocku, Firmie Michalski Motors, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Starostwu Powiatowemu w Płońsku oraz darczyńcy Fundacji Grupy PERN „Przyjaźń”, a także Urzędowi Miasta Płocka.

DSC_9666DSC_9651DSC_9649DSC_8987DSC_9146DSC_9135DSC_8982DSC_8977DSC_8938DSC_8912DSC_8936DSC_8935DSC_8937DSC_8923DSC_8938DSC_8943DSC_8949DSC_8950DSC_8958DSC_8960DSC_8962DSC_8980DSC_8933DSC_8995DSC_9007DSC_9009DSC_9011DSC_9016DSC_9029DSC_9051DSC_9101DSC_9115DSC_9110DSC_9163DSC_9184DSC_9259DSC_9262DSC_9267DSC_9269DSC_9271DSC_9272DSC_9274DSC_9275DSC_9276DSC_9277DSC_9278DSC_9279DSC_9281DSC_9285DSC_9288DSC_9314DSC_9297DSC_9305DSC_9308DSC_9314DSC_9324DSC_9326DSC_9328DSC_9331DSC_9334DSC_9338DSC_9342DSC_9351DSC_9375DSC_9388DSC_9396DSC_9402DSC_9411DSC_9415DSC_9446DSC_9459DSC_9461DSC_9468DSC_9473DSC_9478DSC_9482DSC_9485DSC_9493DSC_9534DSC_9542DSC_9649DSC_9651DSC_9666DSC_9711DSC_9763DSC_9787DSC_9804DSC_9806DSC_9807DSC_9811DSC_9837DSC_9871