3 grudnia br. w siedzibie Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” odbyło się zebranie założycielskie Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku. Na zebraniu wybrano na Przewodniczącą Komisji Zakładowej Koleżankę Elżbietę Borzewską, a na członków KZ: Wolder Małgorzatę, Ryś Karolinę i Gurczyńskiego Damiana. Do Organizacji Zakładowej przystąpiło 70% zatrudnionych pracowników.