Nie żyje ks. kanonik Andrzej Smoleń, Duszpasterz ludzi pracy NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego, miał 63 lata.

Dnia 16 maja 2024r. po długim zmaganiu się z ciężką chorobą, zakończył życie ks. kan. mgr Andrzej Adam Smoleń – Proboszcz Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Płocku i Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy.

Duszpasterzem Ludzi Pracy został mianowany przez ks. Biskupa Piotra Liberę w 2019r. Stało się tak zapewne z głębokiego przekonania, że osobiste predyspozycje i osobiste zaangażowanie w prace społeczne, dobrze będzie wzmacniać postawy ludzkie chrześcijańską motywacją. Najbardziej czytelne to było w stałych kontaktach ze środowiskiem NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego, informacyjną oraz religijną posługą dla naszego działania. Święty Józef, pierwszy i najważniejszy patron ludzi pracy, wzywany był w różnych okolicznościach w jego parafialnym kościele do opieki nad tym co działo się i dzieje w Polsce w przestrzeni życia społecznego i patriotycznego.

Duszpasterz Ludzi Pracy był wraz z Regionem Płockim NSZZ „Solidarność” współinicjatorem oraz współfundatorem poświęconego i odsłoniętego na terenie parafii św. Józefa w czerwcu 2022r. obelisku, który upamiętnia bohaterów protestów robotniczych w czerwcu 1976 r. w Płocku, Radomiu i Ursusie a także wszystkich uczestników protestów społecznych, którzy walczyli o wiarę i wolność w latach 1945-1989. Ksiądz Andrzej utrzymywał też żywy kontakt z Krajowym Duszpasterstwem Ludzi Pracy i angażował się we wspólne krajowe przedsięwzięcia. Dnia 1 marca 2024r. został uhonorowany tytułem i odznaczony medalem – Zasłużony dla Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”.

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” zachęca swoich członków oraz wszystkich ludzi dobrej woli do wdzięcznej pamięci i modlitwy za posługę i postawę kapłańską świętej pamięci ks. Andrzeja Smolenia.By Mariusz