„W pojednaniu musi być jeden cel, mianowicie  dobro Ojczyzny i poszanowanie godności ludzkiej.”

                                                                                                                                                                błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału  w uroczystościach 34-tej rocznicy męczeńskiej śmierci Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ „Solidarność”. Msza Święta zostanie odprawiona dn. 19.10. 2018 r. (piątek) o godz. 18ºº w górnym Kościele Św. Stanisława Kostki w Płocku. Następnie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem „Bł. ks. Jerzego i Protestów Robotniczych”.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków „Solidarności”, a w szczególności nasze Poczty Sztandarowe.

     Ze związkowym pozdrowieniem

         Andrzej Burnat