19 października br. w imieniu Zarządu Regionu Płockiego NSZZ Solidarność pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki  i Protestów Robotniczych na płockiej „Stanisławówce” w 36 rocznicę Jego męczeńskiej śmierci kwiaty złożyli: Przewodniczący Andrzej Burnat wraz z z-ca Stanisławem Szkopkiem.