W Krakowie trwa kilkudniowe międzynarodowe szkolenie związków zawodowych zrzeszonych w EPSU w (Europejskiej Federacji Służb Publicznych), w których bierze udział Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” – Katarzyna Dubielak, oprócz polskich związkowców pod Wawel zjechali działacze i pracownicy służb publicznych z Czech, Litwy, Ukrainy, Bułgarii, Rumunii, nawet z dalekiego Kazachstanu.

Celem spotkania było uświadomienie działaczom związkowym, że funkcjonowanie w związku zawodowym, to nie tylko chęć, zapał i wiara w swoje zdolności, ale przede wszystkim konkretna, systematyczna praca. Dlatego szkolenie ma m.in. dać odpowiedź na pytanie, jaką wiedzą trzeba dysponować dla usprawnienia pracy Związku, by opracować konkretny plan organizowania strategicznego oraz wyznaczania celów działania organizacji związkowej, a potem konsekwentnie je realizować w praktyce. Wynikało to z to z głównego tematu szkolenia, które brzmiało: „Budowanie siły związków zawodowych – podejście strategiczne”.

Jak twierdziła główna wykładowczyni szkolenia, Orlagh Fael z Irlandii – Mówiąc o dobrej organizacji Związku nie można pominąć roli jaką mają do spełnienia liderzy związkowi, oraz o tym jakimi cechami powinni się charakteryzować tacy ludzie.

Spotkanie w Krakowie było okazją nie tylko do wysłuchania porad, ale także prezentacji swoich dokonań w dziedzinie rekrutacji nowych członków (Polacy), czy rozwiązywania problemów organizacyjnych (Czesi).

Wiele uwagi poświęcono wykorzystaniu posiadanych już zasobów organizacyjnych w Związku. Harmonogram działań praktyczne narzędzia i planowanie wykorzystania konkretnych zasobów organizacji. – Wystarczy tylko opracować konkretny plan organizowania strategicznego oraz wyznaczenia celów działania organizacji związkowej, a potem konsekwentnie je realizować w praktyce – mówi Agnieszka Ghinararu, koordynator Zespołu Rekrutacji i Organizacji w EPSU – Konieczne jest tylko opracowanie konkretnego planu pracy – planu zwycięstwa. A potem skuteczna jego realizacja!By Mariusz