Oświata 1Oświata 2

We wtorek, 29 września br. odbyło się spotkanie kierownictwa dwóch nauczycielskich związków zawodowych – Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Tematem spotkania była wspólna manifestacja pracowników oświaty 14 października w Warszawie.