Zydorek

Ewa Zydorek, sekretarz KK NSZZ „Solidarność” odebrała dzisiaj w Poznaniu Krzyż Wolności i Solidarności. Odznaczenie nadane na wniosek IPN za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, wręczył Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. 

Ewa Zydorek, jedna z bohaterek filmu „Solidarność według kobiet” trafiła do Związku w 1981 jako sekretarka KZ w Okręgowym Przedsiębiorstwie Rozpowszechniania Filmów w Poznaniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizowała pomoc internowanym i ich rodzinom. W latach 1983-1988 kolporterka, redaktor podziemnego pisma „Rezonans”, współtwórczyni wydawnictwa Awers; od stycznia 1984 współpracownik Międzyzakładowej Rady „S” w Poznaniu; w 1987 współorganizatorka akcji wywieszenia flagi „S” na trakcji tramwajowej przy HCP. 11 XI 1988 dotkliwie pobita przez funkcjonariuszy ZOMO podczas niezależnych obchodów Święta Niepodległości.

 

Od września 1988 pracownik Ośrodka Informacyjno-Konsultacyjnego TZR Wielkopolska. W latach  1989-1991 przewodnicząca KZ Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska, 1991-1994 wiceprzewodnicząca, 1990-2002 członek Prezydium Sekcji Krajowej OiW. 1990-1992 członek Komisji Oświaty Rady Miasta Poznania z ramienia „S”. Od 1990 nauczyciel związkowy, 1990-1995 członek Fundacji Edukacja dla Demokracji. Od 1990 członek ZR Wielkopolska, od 1993 sekretarz ZR, od 1992 delegat na KZD, od 1999 członek KK. 1999-2003 członek Rady Programowej TVP3 Poznań (obecnie PTV3), desygnowana przez RS AWS; od 2003 w Radzie Programowej „Tygodnika Solidarność”. Od 2010 sekretarz Komisji Krajowej.

 

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony ustawą z dnia 5 sierpnia 2010,  nadawany jest działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL.

 

Ewo, gratulujemy Ci serdecznie!