T1 T2

Zapraszamy do udziału w konkursie na nazwę dla tratwy zbudowanej na jubileusz XXXV Lecia NSZZ „Solidarność”. Celem konkursu jest wybór nazwy, zawierającej do dwóch wyrazów. Nazwa będzie umieszczona na tratwie podczas spływu rzeką Wisłą w dniach 7-28 sierpnia 2015 roku, a także na  materiałach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych takich, jak m.in. plakaty, foldery, billboardy, roll up’y, prezentacje, serwis internetowy, portale społecznościowe. Konkurs rozpoczyna się 16 lipca, a kończy 28 lipca 2015 roku. Zgłoszenia przyjmowane są drogą e-mailową sekretariat.plock@solidarnosc.org.pl  i listowną na adres siedziby Regionu Płockiego NSZZ „S” (Płock, Plac Stary Rynek 5), a także propozycje można dostarczyć osobiście ( adres wskazany wyżej) w dni robocze w godzinach 8-16. Osoba zgłaszająca propozycję nazwy winna zapoznać się z regulaminem, a rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz danymi do kontaktu (telefon, adres zamieszkania) z dołączoną kartą zgłoszenia. Komisja konkursowa wybierze spośród zgłoszonych propozycji nazwę dla tratwy, a zwycięzca otrzyma dwie wejściówki na koncert Zespołu „Dżem” w płockim amfiteatrze w dniu 28 sierpnia 2015 roku. Propozycja nagrody nie wyklucza innych niespodzianek przygotowanych przez organizatorów.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia w załączeniu.

Karta zgłoszenia

REGULAMIN KONKURSU