K4K1

Region Płocki NSZZ „Solidarność” oraz Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” byli organizatorami konkursu historyczno-poetyckiego w roku jubileuszu XXXV Lecia NSZZ „Solidarność”.

24 czerwca br.  w siedzibie Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” miała miejsce bardzo podniosła uroczystość, wręczenie dyplomów i pamiątkowych książek dla uczestników II etapu konkursu historycznego oraz poetyckiego. Spotkanie otworzył przewodniczący Regionu Jerzy Obrębski, który podziękował młodzieży za udział w konkursie, a nauczycielom opiekunom za przygotowanie. Słowo do uczestników konkursu skierowali przewodniczący komisji konkursowych – Marek Krysztofiak oraz Jan Kalinowski. Konkurs był adresowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W II etapie konkursu historycznego w kategorii szkół gimnazjalnych brało udział 8 uczniów  z Płocka i Gostynina, natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział 10 uczniów.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że laureatami właśnie w tej ostatniej  kategorii, trzy pierwsze miejsca, zostali uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej w Płocku.

W konkursie poetyckim 14 uczniów zgłosiło swoje prace. Komisja konkursowa przyznała nagrody dla 4 osób, wyróżnienia I i II stopnia oraz dwa ex aequo III stopnia.

Tomik wierszy „Zranieni jak ziarno z ognia”, jako nagroda dla uczestników konkursu poetyckiego wręczał autor Pan Lech Franczak, który był jednocześnie członkiem komisji konkursowej.

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz nauczyciele opiekunowie otrzymali wejściówki na główne uroczystości jubileuszu XXXV lecia NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego, które odbędą się w płockim amfiteatrze w dniu 28 sierpnia br. Ponadto laureatom zostaną wręczone tego dnia również nagrody rzeczowe.

K2 K3 K5

K6

             Małgorzata Panek              

I Wyróżnienie

Inka

Ona umiera, ale się uśmiecha

Ona umiera, ale się nie boi

Stoi dumnie wyprostowana

Nie chce żyć klęcząc

Ona żyje ostatnim tchnieniem

Żyje końcowym krzykiem

„Niech żyje Polska”

Pada strzał

Choć upada martwe ciało

Żyje wiecznie niepodległa dusza

 

Mateusz Racki                     

II Wyróżnienie

Pytanie do dziadka

– Dziadku, wytłumacz mi, co to jest „solidarność”.

– „Solidarność”? Spróbuję wytłumaczyć.

– Więc?

– „Solidarność to walka o godne życie, niezależność.

Głosy milionów prostych robotników.

To ludzie i ich historia.

To ludzie, którzy budują mosty zgody.

To dobre dziś i jeszcze lepsze jutro.

To nadzieja i wspomnień bagaż.

To historia niezłomna…

Wyryta na kartkach polskiego pamiętnika.

 

SOLIDARNOŚĆ

Zastanawiam  się, co to jest „Solidarność”.

„Solidarność” to nie puste i głuche jak wiatr słowa.

„Solidarność” to nie obietnice bez pokrycia.

„Solidarność” to nie kilogramy fałszywego szczęścia karmiącego nas od lat.

„Solidarność” to nie groźny szakal, który chce pożreć nas.

„Solidarność” to są ludzie i  ich historia szlachetna.

„Solidarność” to nasza wolność codzienna, jakże piękna.

„Solidarność” to nadzieja kiełkująca z małego ziarna.

„Solidarność” to wysiłek, by lepszy był świat.

K7

Witold Krzysztof Woźniak            

III Wyróżnienie

Gaj

Kawałek za zieloną polaną,

W głębi słowiańskiego gaju,

Pod dębowych liści altaną,

Grób obrońcy mego kraju.

W blasku ojczystego słońca,

Opowiada nam historię,

Żołnierza, który walczył do końca,

Życiem zapłacił za polską wiktorię.

Tylko starzy pamiętają, jego armię pobitą, niechaj ptaki wyćwierkują,

że to za Rzeczpospolitą!

 

K8

Sylwia Has

III Wyróżnienie

 

Moja Ojczyzna to błękit Bałtyku

Zieleń mazurskich łąk.

Ojczyzna to szum mazowieckich

Wierzb i purpura tatrzańskich buków.

Moja Ojczyzna to Chopin,

Mickiewicz i Broniewski,

Patrzący z Tumskiego Wzgórza,

Na srebrną taflę Wisły.

Ojczyzna to chłopcy z

„Parasola” i „Zośki”

I dzielne sanitariuszki,

ginące na barykadach,

Moja Ojczyzna to dzień dzisiejszy.

Tylko czy w mojej Ojczyźnie

Można dzisiaj szczęśliwym być?…