Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Andrzeja Michalskiego.

W imieniu Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Mostostal Płock S.A. pragniemy złożyć wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia Najbliższej Rodzinie i przyjaciołom.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Mostostal Płock