Piotr Waśniewski

Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Piotra Waśniewskiego.

Był On wysoko cenionym związkowcem i pracownikiem w PSS Społem „Zgoda” w Płocku, a dzięki swojej wiedzy i sumienności stanowił przykład dla innych. Był człowiekiem pomocnym, serdecznym i bardzo lubianym wśród koleżanek i kolegów oraz kierownictwa firmy.

Będzie nam Go bardzo brakowało!

Dziękujemy Ci za to, że byłeś z nami i dla nas. Spoczywaj w pokoju!

Prosimy Rodzinę Kolegi Piotra Waśniewskiego o przyjęcie wyrazów naszego współczucia.

          Przewodniczący

Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

                Andrzej Burnat

By Mariusz