Komunikat

W związku z licznymi pytaniami i panującą dezinformacją medialną Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do członków naszego Związku o nieuleganie presji i tendencyjnym informacjom.

Przypominamy: rząd zrealizował większość postulatów, o które walczyliśmy, tj.:
1. nauczyciele otrzymają 15 proc. waloryzację wynagrodzeń w tym roku;
2. nastąpi zmiana systemu wynagradzania, który ma obowiązywać już w 2020 r. (według propozycji „Solidarności” pensje nauczycieli mają być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej);
3. wracamy do przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela sprzed września 2018 r.;
4. skrócona zostanie ścieżka awansu zawodowego (będzie tak, jak przed zmianą przepisów w tym zakresie);
5. nastąpi określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo, który ma wynosić 300 zł;
6. przyznane zostaną tzw. godziny do dyspozycji dyrektora, aby w praktyce wyeliminować godziny „karciane”.
Takie porozumienie z rządem jest dla nauczycieli bardzo korzystne. Zaznaczamy i dementujemy plotki, że pensum nauczycielskie zostanie zmienione. Nie było na to od początku naszej zgody i żadne zmiany w tym zakresie nie nastąpią.
Apelujemy do naszych nauczycieli-związkowców o nieprzyłączanie się do akcji strajkowej prowadzonej przez inne centrale związkowe. Nasz Związek przyjął inne kalendarium działań, mamy własną strategię, którą konsekwentnie realizujemy.
Protest rozpoczęty w szkołach 8 kwietnia br. nie jest prowadzony pod egidą NSZZ „Solidarność”. Apelujemy o rozwagę i niepodejmowanie akcji strajkowej. Od samego początku naszym zadaniem było uniknięcie sytuacji, w której w nasze działania uwikłani zostaną uczniowie. W tym czasie nasze flagi nie powinny wisieć na murach placówek oświatowych.
W załączeniu przekazujemy treść porozumienia zawartego pomiędzy przedstawicielami rządu RP i naszym zespołem negocjacyjnym.
Ryszard Proksa
Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”

komunikat 7 kwietnia 2019

komunikat 8 kwietnia 2019
Porozumienie rządu z Solidarnością 7 kwietnia 2019