Posiedzenie KK

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią obradująca w Płocku Komisja Krajowa skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą, konwencjami MOP oraz ustawą o związkach zawodowych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września i 14 października zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

W załączeniu pod artykułem galeria zdjęć z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

O całej sprawie pisaliśmy tutaj>>>. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Dzisiejszą Komisję Krajową rozpoczął od modlitwy duszpasterz ludzi pracy ks. Tadeusz Łebkowski. – Dzisiejszy czas wymaga od Polski podobnego zaangażowania w ratowaniu Europy przed pogaństwem, jak za czasów Jana III Sobieskiego. Aby temu podołać trzeba prosić o wsparcie Boga, mając ku temu dwóch wielkich pośredników – Świętego Jana Pawła II i patrona Solidarności bł. a już właściwie Świętego ks. Jerzego Popiełuszkę. Po nim wystąpił wiceprezydent Płocka Roman Siemiątkowski. Podkreślał przede wszystkim znaczenie „Solidarności” dla przemian, które dokonały się w Polsce oraz zwracał uwagę na wkład Płocka w powstanie NSZZ „Solidarność”.

W pierwszej części odbyła się prezentacja strony www.diariuszzwiazkowy.pl, po której rozpoczęło się procedowanie porządku KK. Jednym z pierwszych było właśnie przyjęcie wniosku o złożenie skargi do TK o zbadanie zgodności § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz § 2 ust. 4 pkt 1, § 3 i § 4 ust. 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Konstytucją, Konwencją MOP nr 87 oraz ustawą o związkach zawodowych w zakresie, w jakim przyznają prawo do zawarcia porozumienia dotyczącego sposobu podziału miesięcznie środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne jedynie przedstawicielom związków zawodowych pielęgniarek i położnych, zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Członkowie KK przyjęli również stanowisko, w którym potępiają ostatnie decyzje Ministra Zdrowia, gwarantujące wzrost wynagrodzenia tylko dla jednej grupy zawodowej, Wywołało to uzasadnione protesty środowiska medycznego, konfliktując pracowników i tworząc napięcia społeczne w placówkach zdrowia, tym bardziej, że towarzyszy im łamanie prawa. „Solidarność” domaga się wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w opiece zdrowotnej zapewnionego w trwałych rozwiązaniach systemowych, zerwania z plagą umów śmieciowych oraz zaprzestania wymuszania na pracownikach zawierania umów cywilnoprawnych bądź samozatrudnienia, systematycznego zwiększania nakładów finansowych na opiekę zdrowotną ze środków publicznych oraz zaprzestania dalszej komercjalizacji i prywatyzacji sektora ochrony zdrowia.

„Solidarność” protestuje przeciwko nadaniu  Pedro Pereira da Silva dyrektorowi operacyjnemu Grupy Jeronimo Martins (właściciel sieci Biedronka) Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Mając na uwadze rozbieżność między antypracowniczymi i antyzwiązkowymi działaniami sieci Biedronka, a uzasadnieniem przyznania odznaczenia, KK  wyraża pogląd, że w oparciu Ustawę o orderach i odznaczeniach należałoby rozważyć możliwość odebrania orderu.

DSC_6580 DSC_6582 DSC_6583 DSC_6584 DSC_6586 DSC_6667 DSC_6674 DSC_6680 DSC_6682 DSC_6683 DSC_6684 DSC_6687 DSC_6690 DSC_6699 DSC_6711 DSC_6713 DSC_6719 DSC_6724 DSC_6728 DSC_6731 DSC_6740 DSC_6753 DSC_6756 DSC_6759 DSC_6760 DSC_6762 DSC_6764 DSC_6765 DSC_6768 DSC_6792 DSC_6803 DSC_6818 DSC_6819 DSC_6822 DSC_6834 DSC_6861 DSC_6872 DSC_6890 DSC_6895 DSC_6954 DSC_6958 DSC_6963 DSC_6997 DSC_7025 DSC_7029 DSC_7046 DSC_7055 DSC_7070 DSC_7099 DSC_7120 DSC_7136 DSC_7141 DSC_7148 DSC_7173 DSC_7177 DSC_7188 DSC_7202 DSC_7206 DSC_7215 DSC_7228 DSC_7260 DSC_7267 DSC_7322 DSC_7324 DSC_7330 DSC_7338 DSC_7363 DSC_7365 DSC_7370 DSC_7373 DSC_7374 DSC_7377 DSC_7378 DSC_7379 DSC_7380 DSC_7381 DSC_7384 DSC_7397 DSC_7421 IMG_3052 IMG_3054 IMG_3057 IMG_3064 IMG_3066 IMG_3073 IMG_3075 IMG_3083 IMG_3113 IMG_3122