Tygodnik

Od złożenia kwiatów pod „Pomnikiem poległych Stoczniowców” rozpoczął się w Gdańsku drugi dzień posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W pierwszym dniu Komisja podjęła kilkanaście decyzji wewnątrzzwiązkowych. W drugim dniu odbyła się część uroczysta z okazji 36. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.

Jeszcze przed rozpoczęciem obrad w obecności członków KK otwarta została plenerowa wystawa fotograficzna Wojtka Milewskiego „Moja Solidarność”. Wystawa dokumentuje całe 36 lat istnienia Związku i została zorganizowana z okazji 60-lecia pracy twórczej oraz z okazji ukończenia przez Milewskiego 80 lat.

– Wojtek zawsze jest z nami i dokumentuje na bieżąco naszą działalność – mówił otwierając wystawę Krzysztof Dośla, szef Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. Wręczył również grafikę „80+” z życzeniami kolejnych 60 lat pracy twórczej na rzecz „Solidarności”.

– Właściwie przyzwyczailiśmy się, że Wojtek zawsze z aparatem krąży między nami – powiedział z kolei Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej.

W dalszej części wydawca Tygodnika Solidarność spółka „Tysol” zaprezentowała nową odsłonę Tygodnika. Redaktor naczelny Krzysztof Świątek zaprezentował nowy leyout (szatę graficzną) oraz nowe logo Tygodnika.

– Nie mamy żadnych zobowiązań politycznych. Naszym punktem odniesienia jest NSZZ „Solidarność” – powiedział w podsumowaniu prezentacji Krzysztof Świątek. Pierwszy numer nowego pisma wyjdzie w październiku.

Prezentacji nowej wystawy w Sali BHP dokonał również Mateusz Smolana, zarządca Sali BHP.