[AKTUALIZACJA] Organizatorka związkowa Regionu Częstochowskiego Anna Tuchołka przygotowała dla związkowców we współpracy z firmą MultiSport ofertę korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych. Obiekty dla całej Polski można sprawdzić w wyszukiwarce: www.obiektymultisport.pl – należy wybrać typ karty oraz miasto.

W ofercie znajdują się 3 rodzaje kart (do wyboru): • MultiSport Plus – bez dziennego limitu wejść w cenie 169-165 zł (w zalezności od liczby osób z Regionu, które będą z oferty korzystać) • MultiSport Classic – 1 wejście dziennie w cenie 150-147 zł miesięcznie (z zastrzezeniem jak wyżej) • MultiSport Light – 8 wejść w miesiącu w cenie 85-79 zł miesięcznie (jw.). Dodatkowo karty różnią się liczbą dostępnych obiektów sportowych, szczegóły w wyszukiwarce: www.obiektymultisport.pl. Zapisy u kol. Ani Tuchołki: tel. 607 19 32 44. Osoby, które chciałyby korzystać z tej oferty od sierpnia 2022 r., prosimy o zgłoszenia do 6 lipca.
Oferta: LINK. Aktualny cennik: LINK. Prezentacja: LINK.
Najważniejsze aspekty programu:
• Umowa jest podpisywana na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
• Każdy członek Związku może zamówić do swojej karty głównej kartę dla osoby towarzyszącej, dzieci (w tym w wieku studenckim) oraz seniora.
• Uczestnik programu ma możliwość wyboru dowolnej karty, którą w każdym miesiącu może zmieniać lub zawieszać.
• Każdy uczestnik programu może aktywować/dezaktywować/zmienić kartę maksymalnie na 10 dni przed końcem miesiąca.

By Mariusz