Aby nie utracić statusu organizacji związkowej do dnia 10 stycznia należy przesłać informację do pracodawców o stanie liczbowym organizacji związkowej.