Z inicjatywy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ruszyła akcja wysyłania kartek pocztowych do Ambasady Republiki Białorusi w Polsce w sprawie obrony działaczy związkowych na Białorusi.

NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego włącza się w akcję wysyłki pocztówek wyrażających protest wobec łamania elementarnych praw związkowych i praw człowieka na Białorusi.

Apelujemy o szerokie zaangażowanie w akcję. Jej tragicznym tłem jest skazanie przez sąd w Grodnie 8 lutego 2023 r. w politycznym procesie na osiem lat więzienia o zaostrzonym rygorze Andrzeja Poczobuta, działacza polskiej mniejszości na Białorusi i dziennikarza. Liczba więźniów politycznych na Białorusi nie jest dokładnie znana, lecz z pewnością jest to ponad 1400 osób.

Karty pocztowe ze zdjęciami represjonowanych można odbierać w płockiej siedzibie związku NSZZ”Solidarność”.

Link: https://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/zagranica/item/22143-bialoruscy-zwiazkowcy-potrzebuja-naszej-solidarnosci

By Mariusz