W dniu 14 sierpnia br. na uroczystej Gali w historycznej  Sali BHP w Gdańsku Andrzej Rozpłochowski działacz opozycji w czasach PRL otrzymał z rąk Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy i redaktora naczelnego Michała Ossowskiego statuetkę Człowieka Roku 2020 „Tygodnika Solidarność”.

Andrzej Rozpłochowski, współtwórca śląskiej Solidarności. Znienawidzony przez komunistów, zapomniany przez  Polskę. W roku swojego 40-lecia, Tygodnik Solidarność przywraca legendarnego opozycjonistę na karty historii. Na przełomie lat 70 i 80 pracował w Hucie Katowice. Gdy w sierpniu 1980 r. zastrajkowały Stocznia Gdańska i inne zakłady pracy, huta również stanęła, a na jej czele stanął Andrzej Rozpłochowski.  Przez władze PRL uznany za jednego z najbardziej radykalnych liderów związku.  Zaliczono go do tzw. ekstremy „S”, czyli do tych działaczy, którzy zmierzali do obalenia ustroju socjalistycznego. Internowany w stanie wojennym, a następnie więziony w areszcie śledczym przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie. Rozpłochowskiego oskarżono o działalność antypaństwową.