Podpisy zbieramy w każdej ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” działających w zakładach pracy oraz w Regionie Płockim NSZZ „Solidarność” – Płock, Plac Stary Rynek 5, tel. 24 262 88 33