Podczas XXIX Walnego Zjazdu Delegatów Regionu Płockiego na Przewodniczącego Regionu ponownie został wybrany Andrzej Burnat. Jednym z gości Zjazdu był przewodniczący KK NSZZ „S” Piotr Duda.

Przewodniczący, pełniący tę funkcję także w poprzedniej kadencji, wygrał dziś większością spośród 107 głosów.

„Udało nam się zwiększyć liczbę członków Związku”

– Bardzo się cieszę, że członkowie związku ponownie mi zaufali. Odbieram to jako wielkie zobowiązanie i przyzwolenie na dalszy rozwój związku. Nie wszystko nam się udało w tamtej kadencji zrealizować, choć w tak trudnych warunkach, jak pandemia i później wybuch wojny, udało nam się zwiększyć liczebność Regionu Płockiego z 6200 członków do ponad 7500. Naszym celem jest 10000 członków

– powiedział Andrzej Burnat po wyborach.

Przewodniczący pytany o przepis na zwiększenie liczby członków, odpowiedział, że jest to aktywność.

– Jesteśmy wszędzie, gdzie organizowane są akcje Komisji Krajowej

– zapewnił.

– Chciałbym podziękować Piotrowi Dudzie, dzięki któremu mamy mikroregion. Szczególny nacisk położyliśmy na te miejsca w naszym regionie, gdzie przy dużym zatrudnieniu było małe uzwiązkowienie i tam właśnie postawiliśmy mocno na aktywizację liderów. Stąd też efekt

– powiedział Przewodniczący Burnat.

„Wspominamy ofiary wypadków przy pracy”

Do zebranych przemawiał także uczestniczący w obradach Piotr Duda.

– Na początku chciałbym podziękować Andrzejowi za dotychczasową pracę i pogratulować wyboru na kolejną kadencję.Wszystkiego najlepszego Andrzeju. Region Płocki jest wyróżniającym się regionem. Drodzy Delegaci i Goście, pozwólcie, że rozpocznę od oddania hołdu osobom, które były ofiarą wypadku przy pracy i straciły życie lub zdrowie. Dziś, 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Ochrona pracy, zapobieganie wypadkom to sól działalności związkowej. Solidarność ma ją wpisaną w swoim statucie

przekonywał Przewodniczący.

Piotr Duda, w swojej przemowie do zebranych podkreślał rolę Związku w trudnych czasach pandemii oraz wojny za naszą wschodnią granicą. Wspominał o korzystnych rozwiązaniach, jakie forsowała podczas pandemii Solidarność, a także o pomocy Solidarności dla uchodźców z Ukrainy i wreszcie o swoim osobistym zaangażowaniu.

– Kiedy politycy się bali jechać na Ukrainę, ja sam z moimi współpracownikami pojechaliśmy do Kijowa, byliśmy też w Buczy, Irpieniu i miejscach gdzie terroryści Putina dokonywali masowych mordów na niewinnej ludności cywilnej

– wspominał.

– Do teraz w naszych ośrodkach mamy rodziny ukraińskie, głównie kobiety z dziećmi, które mówią, że po każdym bombardowaniu dzwonią do brata, matki, ojca, córki z pytaniem, czy żyją

– dodał.

Wspomniał także o działaniach  Solidarności na rzecz wspierania niezależnych związków zawodowych na terenie Białorusi.

Mówił także o ostatnich sukcesach Związku, m.in. dotyczących rozmów z rządem. Jednym z nich było zamrożenie cen energii. Przewodniczący relacjonował także obecne rozmowy w ramach zespołu Rząd-Solidarność.

Wreszcie, podziękował za wspólne działania na rzecz obrony dobrej pamięci św. Jana Pawła II i zaapelował o to, by bronić dobrego imienia papieża, który miał tak wielki wpływ na powstanie Solidarności.

Wybrano członków Zarządu Regionu

Podczas spotkania Delegaci wybrali także skład Zarządu Regionu. Oto wybrane osoby:


1. Balkowski Marek
2. Borkowska Marlena
3. Burnat Andrzej – Przewodniczący Zarządu
4. Dubielak Katarzyna
5. Frydrychowska Wisława
6. Grzelecki Jarosław
7. Kacner Ewa
8. Karaszewski Arkadiusz
9. Krakowski Stanisław
10. Krysztofiak Marek
11. Ciecierski Rafał
12. Lewandowicz Elżbieta
13. Lewandowski Rafał
14. Mróz Józef
15. Niewiadomski Krzysztof
16. Pawłowski Waldemar
17. Rutkowski Andrzej
18. Smardzewski Mariusz
19. Szelągowski Mirosław
20. Szkopek Stanisław
21. Szymczak – Kotowska Krystyna
22. Woźniak Arkadiusz
23. Wrześniewski Franciszek

https://solidarnoscplock.pl/wladze/zarzad-regionu/

https://www.tysol.pl/a103520-andrzej-burnat-ponownie-pokieruje-regionem-plockim-nszz-s-piotr-duda-ochrona-pracy-to-sol-dzialalnosci-zwiazkowej?fbclid=IwAR3QYMCHYZpZY8h2K3PKxlUWlyHJ0FVHn83pI-eL7mbNjmPcwbrWKVQx6MU

By Mariusz