W czwartej 6 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 przed Ratuszem w Płocku rozpoczęliśmy wspólne świętowanie. Wspólna modlitwa z J.E. Biskupem Płockim Piotrem Liberą rozpoczęła barwny korowód do płockiej Stanisławówki, aby oddać pokłon Dzieciątku Jezus. Radość i wdzięczność Bogu przepełniły nasze serca, ponieważ w swej opatrzności, mimo trudów i otaczającej nas niepewności, pozwoliła nam przejść już po raz jedenasty w Orszaku Trzech Króli w Płocku. Radość i śpiew kolęd oraz Msza św. w Stanisławówce była braterskim dziękczynieniem Bogu za dar Objawienia się światu w małym Dzieciątku. Chrześcijańska radość to nie tylko uśmiech na twarzy, ale głębokie przekonanie, że Pan jest dla nas Ojcem, Bratem i Przewodnikiem.

Mszy św. przewodniczył J.E. Biskup Płocki Piotr Libera.

Jak co roku Zespół Organizacyjno-Techniczny Orszaku Trzech Króli to Region Płocki NSZZ „Solidarność”.

Za straż Ojcowską Orszaku Trzech Króli odpowiadał  Kolega Mariusz Nosarzewski.

Jednym z trzech Króli był „Baltazar” Leszek Brzeski Członek Prezydium Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”.