Zbliża się ważna rocznica dla ludzi Solidarności i nie tylko – 43. rocznica powstania NSZZ „Solidarność” i podpisania Porozumień Sierpniowych, które odegrały kluczową rolę w walce o wolność i suwerenność Polski. Obchody tej rocznicy to nie tylko czas celebracji, ale również okazja do podkreślenia trwałości wartości i idei Solidarności oraz dążenia do ich przekazania młodszym pokoleniom.

Region Płocki NSZZ „Solidarność” zaprasza więc wszystkich działaczy, związkowców i sympatyków Związku do wzięcia udziału we Mszy Świętej, która zostanie odprawiona z okazji jubileuszu 43-lecia powstania NSZZ „Solidarność”, w kościele Św. Stanisława Kostki w Płocku – dnia 27 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00.

Po Mszy nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki i Protestów Robotniczych przy „Stanisławówce”.

Fotorelacja z wydarzenia

By Mariusz