Fala sierpniowych strajków z 1980 roku zmieniła historię Polski. Ich skala była ogromna i w rezultacie ówczesny rząd PRL podpisał porozumienia sierpniowe. Porozumienie to było jednym z czterech zawartych w 1980 roku. Tekst porozumienia między komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym sygnowany w Sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina, umożliwił powstanie samorządnych związków zawodowych, które miały być autentycznym reprezentantem klasy pracującej. Na tej podstawie dopuszczono do zarejestrowania NSZZ „Solidarność”. Był to początek procesu, który bezpośrednio doprowadził do obalenia komunizmu. To z latem 1980 roku łączą się tak ważne dla polskiej historii pojęcia jak 21 postulatów, czy powstanie NSZZ „Solidarność”. W roku 2022 świętujemy 42-lecie tych wydarzeń.

Region Płocki NSZZ „Solidarność” zaprasza wszystkich działaczy, związkowców i sympatyków Związku do wzięcia udziału we Mszy Świętej, która zostanie odprawiona z okazji jubileuszu 42-lecia powstania NSZZ „Solidarność”, w kościele Św. Stanisława Kostki w Płocku (dolny Kościół) – dnia 31 sierpnia 2022 r. o godz. 18:00.

Po Mszy nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki i Protestów Robotniczych przy „Stanisławówce”.

By Mariusz