Dziś szczególnie pamiętamy o wydarzeniach sierpnia 1980 roku. Jest to 41 rocznica „Porozumień Sierpniowych” po falach strajków w całym kraju, począwszy od wybrzeża.       W Płocku delegacje Solidarności Regionu Płockiego i przedstawiciele komisji związkowych, szefowa Delegatury w Płocku Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Pani Marlena Mazurska oraz Pan senator Marek Martynowski wraz z synkiem i Wioletta Kulpa złożyli kwiaty pod pomnikiem Protestów Robotniczych i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki .

Kwiaty oraz znicze złożono o godzinie 10.00 na płockiej Stanisławówce.

Cześć i chwała bohaterom tamtych wydarzeń.