pieniadze

Choć 70 proc. Polaków uważa, że warto oszczędzać, to regularnie odkłada pieniądze tylko 13 proc. z nich – wynika z badań Fundacji Kronenberga przy banku Citi Handlowy. W podobnym badaniu przeprowadzonym w 2010 r. 58 proc. osób widziało sens w oszczędzaniu, a regularnie oszczędzało 10 proc.

Eksperci fundacji podkreślają, że z badania wyraźnie wynika, że zdajemy sobie sprawę z wagi oszczędzania. Jednak w sferze praktycznej wygląda to jednak nieco inaczej. 41 proc. odkłada od czasu do czasu, z czego co czwarty deklaruje, że oszczędzać nie warto. Oszczędzaniu sprzyja przede wszystkim posiadanie dzieci: odkładanie deklaruje 65 proc. rodziców wobec 48 proc. bezdzietnych.

Według autorów badania, prawie jedna czwarta Polaków (23 proc.) trzyma środki na koncie osobistym, 16 proc. odkłada je na rachunku oszczędnościowym, a 14 proc. na lokacie terminowej. Tylko 5 proc. deklaruje korzystanie z funduszy inwestycyjnych, 1 proc. inwestycje w obligacje lub grę na giełdzie.

Z danych wynika, że 11 proc. Polaków oszczędza dodatkowo na emeryturę, tymczasem tylko 2 proc. zadeklarowało, że oszczędza w horyzoncie czasowym powyżej 10 lat.

Zdaniem wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego stopa oszczędzania w Polsce jest dwukrotnie niższa niż na zachodzie UE i tego stanu nie zmieni się w ciągu roku. – To będzie proces rozłożony na lata – ocenia minister.