Stan wojenny rozpoczął się w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, został zawieszony 31 grudnia 1982, a zakończył się 22 lipca 1983 roku, po 586 dniach. Wczoraj minęła 39. rocznica tych wydarzeń.

To były tragiczne dni historii naszej Ojczyzny. Niektórzy do dziś wspominają brak „Teleranka”, ale to najbardziej humorystyczne ze wspomnień. Na ulicach pojawiły się czołgi, wozy opancerzone, wojsko, ZOMO. Nie można zapomnieć również o tym, że w wyniku stanu wojennego życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników podczas tłumienia strajku w kopalni „Wujek” w Katowicach. Historia różnie ocenia te wydarzenia, niewątpliwie były to jednak tragiczne dni na kartach przeszłości Polski. Pamiętając o tych zabitych, internowanych i tych, którym złamano życie Zarząd Regionu Płockiego zorganizował na płockiej „Cholerce” w parafii św. Józefa Rzemieślnika msze św. w intencji tych osób oraz członków NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego.

Wcześniej złożono kwiaty pod pomnikiem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz Protestów Robotniczych na płockiej „Stanisławówce” Kwiaty złożył Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „S” Andrzej Burnat wraz z zastępcami,kol. Henryk Kleczkowski Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” w PKN Orlen S.A, senator R.P. Marek Martynowski wraz z Panią Marleną Mazurską kierownikiem Delegatury MUW w Warszawie.