13 grudnia

Zarząd Regionu Płockiego w dniu 13 grudnia 2015 r. zaprasza na mszę św. na godz. 12.00 na płocką „Stanisławówkę”.

Msza św. odbędzie się w intencji ofiar stanu wojennego oraz za wszystkich członków solidarności regionu płockiego. Po mszy św. przejdziemy pod pomnik protestów robotniczych 76 i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ażeby złożyć kwiaty i zapalić znicze.

Organizacje związkowe prosimy o wystawienie pocztów sztandarowych oraz aktywne włączenie się do uroczystości.

13 grudnia pamiętamy