1 maja

Dzisiaj 1 maja – robotnicze święto pracy, ustanowione w rocznicę manifestacji robotników w Chicago. W Polsce obchodzimy również święto Józefa Rzemieślnika i 12. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej.

W 1886 roku Ulicami Chicago pokojowo przeszła manifestacja licząca nawet 80 tys. osób. Nieśli sztandary oraz śpiewali piosenki wychwalające ośmiogodzinny dzień pracy. Zwalczanie nowego związkowego zwyczaju zaczęło się kilka lat po demonstracji w Chicago i często miało krwawy przebieg. W Polsce zaborowej carat często krwawo tłumił 1-majowe pochody. W okresie XX-lecia międzywojennego święto obchodziła Polska Partia Socjalistyczna, ale pod uroczystości podłączać próbowali się także komuniści, którzy jednak nie byli na pochodach miło witani.

W Polsce od 1950 roku ten dzień jest świętem państwowym. Jego obchody nie są obecnie szczególnie uroczyste. Lata świetności 1 Maja miał w czasach PRL, kiedy było to jedno z ważniejszych świąt państwowych, obok 22 lipca i rocznicy rewolucji październikowej.

Od 1955 roku, 1 maja jest też świętem Józefa Rzemieślnika. Ustanowił je papież Pius XII, nadając religijny wymiar świeckiemu świętu pracy. Podkreśla ono szczególną godność i znaczenie pracy, jej rolę w duchowym rozwoju człowieka, a także wartości, które pozwalają budować stosunki między ludźmi na zasadach pokoju społecznego.

Od 1 maja 1993 roku do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu organizowana jest Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników. Tegoroczna intencja brzmi: „Jak święty Józef – trwajmy w podjętych zobowiązaniach”.