Umowa programowa pomiędzy Prezydentem RP Andrzejem Dudą a Komisją Krajową NSZZ “Solidarność”