Stanowisko Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” z dnia 04.03.2020 r. ws. opresyjnych zachowań pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w PERN S.A. w Płocku.