Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w sprawie tzw. tarczy antykryzysowej 3.0