Stanowisko Prezydium Komisji Krajowej dot. tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.