Czy wiesz, że…?

W pojedynkę niewiele zdziałasz w sprawach, które są dla Ciebie ważne.

Organizując się masz szansę.

Silny związek, to liczny związek!

 

Wstępując do NSZZ „Solidarność” zapewniasz sobie:

 

  • Fachową pomoc prawną i obronę w sądzie pracy

zatrudnieni w Zarządach Regionów radcy prawni z zakresu prawa pracy udzielają członkom NSZZ „Solidarność bezpłatnych porad.

  • Ochronę przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy

pracodawca ma obowiązek powiadomić organizację związkową o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z członkiem związku, musi również podać przyczyny swojej decyzji na piśmie; daje to szansę związkowym przedstawicielom na przekonanie pracodawcy, że z różnych przyczyn jest to niedobra decyzja.

  • Znaczący wpływ na swoje warunki pracy i płacy

organizacja zakładowa prowadzi z zarządem firmy negocjacje na temat regulacji płac, zasad przyznawania premii i ich wysokości a także, np. planów urlopowych tak, by uwzględniały one wnioski pracowników oraz nie burzyły normalnego rytmu pracy w firmie.

  • Wpływ na podział środków z Funduszu Socjalnego

przedstawiciel organizacji związkowej wchodzi w skład Komisji Socjalnej; dzięki temu uzyskasz realny wpływ na to, np. jaka ilość środków przechodzących z tego funduszu będzie przeznaczona na zapomogi, jaka na dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin, jak też na inne cele.

  • Wpływ na poprawę warunków pracy

wszystkie sprawy, które według Ciebie są ważne ( np. brak odpowiedniego ubrania ochronnego, brak bezpośredniego dostępu do toalety, układanie i przestrzeganie grafiku, nieprawidłowości w miejscu pracy i wiele, wiele innych, o których tylko ty wiesz) możesz przekazać organizacji związkowej, która w trakcie rozmów z pracodawcą ma możliwość zwrócenia uwagi na te wszystkie problemy oraz może wyegzekwować należne Ci świadczenia wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy.

A tak w ogóle – to razem raźniej!

 

 

By admin