dzialacze

Konieczne jest poszerzenie przez Senat katalogu osób uprawnionych do odszkodowania, a działacze opozycji, którym skutecznie udało się uniknąć więzienia w czasie stanu wojennego, powinni mieć prawo do odszkodowania – twierdzi rzecznik praw obywatelskich w piśmie skierowanym do marszałka Senatu, informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. 

Sprawa dotyczy art. 8 ust. 1 ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Minister sprawiedliwości odmówił nowelizacji przepisu, mimo, że według obecnie obowiązującego prawa o odszkodowanie za okres represji w czasie stanu wojennego mogą ubiegać się tylko i wyłącznie osoby, które trafiły do więzienia lub były internowane. Ci, którzy po wydaniu orzeczenia lub decyzji o ograniczeniu wolności ukrywali się, działając w podziemiu, nie mają prawa do odszkodowania.
Duża grupa opozycjonistów poddanych represjom nie będzie mogła uzyskać wsparcia ze strony państwa, twierdzi RPO i oczekuje poszerzenia przez Senat katalogu osób uprawnionych do odszkodowania.
W zeszłym roku Trybunał Konstytucyjny umorzył  postępowanie w sprawie dwóch działaczy „Solidarności”, którzy działali w podziemiu. Co prawda sędziowie podkreślili, że takie orzeczenie w tej sprawie nie może być rozumiane jako wyraz dezaprobaty dla opozycjonistów, lecz nie zmienia to faktu, że przepisy ograniczają ich uprawnienia, wyjaśnia gazeta.

By admin