Kategoria: 2024

MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIE EPSU

W Krakowie trwa kilkudniowe międzynarodowe szkolenie związków zawodowych zrzeszonych w EPSU w (Europejskiej Federacji Służb Publicznych), w których bierze udział Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” – Katarzyna Dubielak,…

Precz z Zielonym Ładem!

Dlaczego protestujemy?Radykalna polityka klimatyczna UE uderza w rolników oraz inne branże i gałęzieprzemysłu takie jak: górnictwo, hutnictwo, branżę transportową, spożywczą, chemicznąi wiele, wiele innych. W przyszłości bez wątpienia uderzy ona…