Zarząd Regionu

Zarząd Regionu kadencja 2018-2022

PREZUDIUM:

Przewodniczący                 – Andrzej  Burnat

Z-ca Przewodniczącego   –  Stanisław  Szkopek

Z-ca Przewodniczącego   – Stefan  Boczek

Członek Prezydium          – Leszek Brzeski

Członek Prezydium          – Henryk  Kleczkowski

Członek  Prezydium        –  Jerzy Słowikowski

 

Członkowie Zarządu:

Andrzej  Blechert

Elżbieta Lewandowicz

Wiesława Frydrychowska

Kamil Marciszewski

Jarosław  Grzelecki

Józef Mróz

Mariola Panek

Waldemar Pawłowski

Andrzej Rutkowski

Adam  Gierczak

Honorata  Hirschfeld

Arkadiusz  Karaszewski

Jacek  Kotarski

Łukasz  Kryszczak

Krystyna  Szymczak – Kotowska

Zdzisław  Wysocki