Zarząd Regionu

Zarząd Regionu kadencja 2014-2018

Przewodniczący – Jerzy Obrębski

Z-ca Przewodniczącego – Andrzej Burnat

Z-ca Przewodniczącego – Stanisław Szkopek

Członek Prezydium – Stefan Boczek

Członek Prezydium – Ryszard Domaradzki

Członek Prezydium – Marek Krysztofiak

Członkowie Zarządu:

Leszek Brzeski

Stanisław Dreśliński

Urszula Kolczyńska

Edyta Krakowiak

Elżbieta Lewandowicz

Grzegorz Lewandowski

Kamil Marciszewski

Żaneta Matusiak

Józef Mróz

Mariola Panek

Waldemar Pawłowski

Andrzej Rutkowski

Marcin Skolasiński

Jerzy Słowikowski