Z życia oddziału

100 rocznica urodzin Jana Pawła II