Gostynin

Oddział Gostynin (19)

Rada Oddziału Gostynin NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego

na kadencję 2018-2022

  1. Elżbieta Lewandowicz – Przewodnicząca Rady Oddziału
  2. Katarzyna Dubielak
  3. Marek Malecki
  4. Marek Pokropiński
  5. Barbara Gierula
  6. Krzysztof Pączek
  7. Agnieszka Rybicka
  8. Anita Kujawa
  9. Paweł Pruszyński