Obowiązek informowania pracodawcy o liczbie członków związku

Obowiązek informowania pracodawcy o liczbie członków związku

Przypominamy naszym członkom o konieczności informowania pracodawcy co kwartał o liczbie pracowników – członków związku zatrudnionych u pracodawcy.

Przypominamy naszym członkom o konieczności  informowania pracodawcy co kwartał o liczbie pracowników – członków związku zatrudnionych u pracodawcy. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować negatywne skutki zarówno w sferze prawa zbiorowego jak i indywidualnego dla naszych członków. W sprawie tej wypowiedział się Sąd Najwyższy: Skutki nieprzedstawienia pracodawcy przez organizację związkową informacji o łącznej liczbie członków

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 2012-12-20, III PZP 7/12

Opubl: Biuletyn SN rok 2012, Nr 12

Teza:

Nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia tej informacji.