Uchwała programowa XXIX KZD NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018 – 2023

 Uchwala_Programowa_XXIX_KZD